fbpx

Публічна Оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ (ПРОЖИВАННЯ) В ГОТЕЛІ PREMIUM CLUB

 

ПРЕАМБУЛА

Готель Premium Club, що діє як суб’єкт господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІУМ КЛАБ», в особі директора Кадиленко Катерини Вікторівни, що діє на підставі Статуту, (надалі по тексту – Готель) керуючись ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України пропонує необмеженому колу осіб укласти вказаний договір про наступне надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) в готелі Premium Club, що знаходиться за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, вул. Ковпака, 29Б.

Умови цієї публічної оферти (договору) є обов’язковими для вивчення Замовниками та Споживачами, тобто, будь-якими особами, які мають намір скористатися (здійснюють бронювання)/користуються послугами Готелю.

У разі, якщо положення цієї оферти не є зрозумілими для Замовника чи Споживача, він може звернутися до адміністрації Готелю з метою надання роз’яснень таких положень. Чинною та юридично коректною є україномовна версія Договору. Опубліковані переклади будь-якою іншою мовою надані виключно для зручності користувача. У випадку невідповідності між перекладом та україномовним оригіналом, останній має переважну силу.

У разі, якщо Клієнт здійснює будь-які дії, спрямовані на замовлення (бронювання) послуг Готелю чи користується його послугами, він стверджує, що ознайомлений з положеннями цієї оферти, положенням про конфіденційність, вони йому повністю зрозумілі та він беззастережно приймає всі умови викладені в ній.

 

1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Терміни та поняття в цьому договорі вживаються в наступних значеннях:

1.1. Публічна оферта – пропозиція Готелю необмеженому колу фізичних та/або юридичних осіб укласти цей Договір на викладених в ньому умовах.

1.2. Акцепт – повна, безумовна і беззастережна згода Замовника на укладення даного Договору на визначених в ньому умовах, шляхом приєднання до його умов без підписання будь-яких письмових примірників договору.

1.3. Готельна послуга – послуга (-и), що надається (-ються) відповідно до погодженої із Замовником пропозиції в порядку та на умовах визначених в цьому Договорі.

1.4. Пропозиція – комплекс послуг з розміщення споживача (-ів) шляхом надання номера для тимчасового проживання в Готелі, харчування та інших послуг, що входять до вартості номера, які Клієнт обирає на сайті Готелю (https://premium-cl.com/ua). Пропозиція включає, зокрема, визначення кількості та класу (виду) номеру (-ів), кількості споживачів, дату заїзду та виїзду, порядок харчування, що входить до вартості готельної послуги (сніданки, обіди, вечері та ін.), перелік додаткових послуг, що входять до вартості готельної послуги.

1.5. Додаткові послуги – послуги, що не включені до Пропозиції, замовляються та сплачуються замовником/споживачем додатково за окремим договором.

1.6. Споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити готельну послугу для власних потреб;

1.7. Замовник – фізична або юридична особа, в тому числі суб’єкт туристичної діяльності, яка укладає відповідний договір на надання готельних послуг від імені та на користь споживача та здійснює оплату за цим договором (надає гарантії щодо оплати за цим договором);

1.8. Бронювання – процес замовлення Замовником готельних послуг на основі запропонованої пропозиції, з метою використання послуг в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою споживачів;

1.9. Підтвердження заброньованих послуг – згода готелю на надання готельної послуги відповідно до умов пропозиції в порядку визначеному в цьому Договорі.

1.10. Анулювання – відмова Замовника від заброньованих послуг.

1.11. Дата заїзду – час з 14 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. запланованої дати прибуття споживача (-ів).

1.12. Дата виїзду – час з 9 год. 00 хв. до 11 год. 00. хв запланованої дати виїзду споживача (-ів) із готелю.

1.13.  Ранній заїзд – заїзд споживача  до готелю з 07 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. дати прибуття;

1.14.  Пізній виїзд  –  виїзд споживача з готелю після розрахункової години в день виїзду;

1.15. Сторона (-ни) – Готель та/або Замовник/Споживач готельної послуги.

 

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.  В порядку та на умовах цього Договору Готель зобов’язується за плату надати Споживачу (-ам) готельні послуги, відповідно до пропозиції погодженої Замовником.

2.2.  Договір вважається акцептованим (укладеним), а пропозиція погодженою, після оплати Замовником вартості готельної послуги за одну добу та отримання ним повідомлення про підтвердження заброньованих послуг.

 

3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГ

3.1.  Бронювання готельної послуги може відбуватися через електронну пошту [email protected] ; сайт Готелю https://premium-cl.com/ua; додаткові туристичні ресурси.

3.2.  З метою здійснення бронювання Замовник надає Готелю наступну інформацію: Прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) Замовника; контактний телефон; адресу електронної пошти; кількість споживачів (у разі наявності серед них дітей вказується їх кількість та вік); категорію номеру (їх кількість); наявність домашніх тварин, які подорожують разом із споживачами.

3.3. У разі необхідності Готель здійснює додаткове узгодження пропозиції із Замовником шляхом комунікації через номер телефону чи е-mail.

3.4. Після узгодження умов пропозиції Готель надсилає Замовнику рахунок в розмірі оплати вартості послуги за одну добу, що підлягає оплаті впродовж 1 доби з моменту його виставлення Замовнику.

3.5. Отримання Готелем коштів у розмірі вартості послуг за одну добу є підтвердженням здійснення бронювання. Про такий факт Готель повідомляє Замовника.

3.6.  Бронювання номеру зберігається за Споживачем (-ами) до 11 години дня, наступного за днем запланованого заїзду.

3.7. Замовник має право анулювати бронювання за 14 календарних днів до дати запланованого заїзду, в такому випадку оплачена ним сума вартості послуг підлягає поверненню Готелем впродовж 14 банківських днів з моменту анулювання.

3.8. У разі, якщо Споживач не прибуде до Готелю до закінчення строку, зазначеного в п. 3.6. Договору, чи здійснить анулювання бронювання менш, ніж за 14 календарних днів до дати заїзду, сплачені Замовником кошти поверненню не підлягають.

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

4.1. Будь-які послуги на території Готелю надаються на умовах 100% передоплати. Оплата вартості послуг здійснюється Замовником/Споживачем у повному обсязі до моменту заселення або при заселенні.

4.2. Послуги раннього заїду або пізнього виїзду можливі лише за умови попереднього узгодження з Готелем.

4.2.1. Замовник/Споживачі, що прибувають з 07:00 до 14:00 дати заїзду, окрім 100% добової оплати, повинні оплатити час проживання за попередню добу в розмірі 50% добової плати (ранній заїзд). Гості, що виїжджають з 11:00 до 22:00 дати виїзду, роблять доплату в розмірі 50% добової плати.

4.2.2. Замовник/Споживачі, які виїжджають після 22:00 години дати виїзду, роблять доплату в розмірі 100 % добової вартості.

4.3.  При необхідності продовження проживання в Готелі, Споживач може звернутися до адміністратора до 09 год 00 хв. дати виїзду. При продовженні проживання в Готелі Споживач оплачує 100% вартості проживання за продовжений період.

4.4. У разі розміщення дитини до 3-ох років на основне спальне місце разом з батьками, оплата за проживання однієї дитини не стягується, при розміщенні двох і більше дітей віком до 3-ох років – здійснюється звичайна доплата за додаткове місце. При розміщенні дітей віком старше 3-ох років, здійснюється звичайна доплата за кожне додаткове місце.

 

 

 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

5.1. Під час заселення Споживачі зобов’язані ознайомитися з умовами цього Договору, Правилами проживання в готелі, Умовами та вимогами про розміщення гостей з тваринами, правилами поводження біля басейну, Правилами поводження в ігровій кімнаті та ін. правил та актів Готелю.

5.2. Заселення в Готель здійснюється на підставі надання рецепції документів, що посвідчують особу Споживача, а також заповнення та залишенням на рецепції анкети гостя (споживача) за визначеною формою. При відсутності вищезгаданих документів, Споживач визнає за Готелем право відмовити в наданні послуги без повернення оплаченої вартості послуг за 1 добу.

Споживач несе відповідальність за правильність, достовірність, актуальність даних зазначених в анкеті гостя (споживача).

5.3. У разі, якщо Споживач прибув до Готелю з твариною, що не було обумовлено бронюванням, та повідомив Готель про наявність таких тварин, Готель має право відмовити у поселенні без повернення вартості оплачених послуг за 1 добу.

5.4. У разі, якщо Споживач прибув до Готелю з твариною, здійснив поселення та не повідомив (приховав) від Готелю факт заселення з твариною, Готель має право розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення оплаченої вартості послуг за весь період.

5.5. У разі, якщо Споживач порушує Умови та вимоги при розміщенні гостей з тваринами, Готель має право розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення оплаченої вартості послуг за весь період.

5.6. У разі, якщо тварина під час проживання Споживачів поводить себе галасливо та/або агресивно, Готель має право розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення вартості фактично наданих послуг.

5.7. Діти до 18 років можуть бути поселені в Готель тільки разом з дорослими (батьки або інші уповноважені особи).

5.8. Готель надає Гостям без додаткової оплати такі види послуг:

 • Виклик швидкої допомоги (вартість виклику у разі її наявності не входить до вартості послуг);
 • WI-FI;
 • доступ до зовнішнього басейну (влітку);
 • доступ до дитячої кімнати;
 • доступ до ігрової кімнати;
 • доступ до тренажерного залу.

5.9. За окремим замовленням споживача на території Готелю можуть бути надані додаткові послуги, актуальний перелік яких розміщується на рецепції Готелю.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Споживач має право:

6.1.1. користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами в порядку, зазначеному в цьому Договорі, Правилах проживання у Готелі, інших документах Готелю;

6.1.2. отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію Готелю, вартість послуг, що надаються на території Готелю;

6.1.3. звертатися до співробітників Готелю з питань якості послуги з тимчасового розміщення, залишати скарги, відгуки і пропозиції в книзі скарг та пропозицій.

6.2. Споживач зобов’язаний:

6.2.1. беззастережно дотримуватись положень та умов цього Договору;

6.2.2. поважати права інших гостей Готелю;

6.2.3. дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись вживання нецензурних висловів у громадських зонах Готелю;

6.2.4. дотримуватись правил проживання в Готелі, Умов та вимог про розміщення гостей з тваринами, інших внутрішніх актів, правил, інструкцій, про які можна дізнатись на рецепції Готелю або які розміщені для ознайомлення в місці надання відповідної послуги;

6.2.5. берегти майно Готелю, у випадку втрати чи пошкодження з вини Споживача майна (в тому числі рушників, халатів, посуду, меблів, різного інвентарю тощо), які знаходяться на території готелю, він або відповідальні за нього особи (батьки тощо) зобов’язаний в строк до 3 календарних днів, але не пізніше дати виселення з Готелю, відшкодувати шкоду, розмір якої визначається відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, а за відсутності таких цін – комісією у складі адміністратора, працівника рецепції та будь-якого іншого працівника Готелю;

6.2.6. дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування електроприладами і обладнанням Готелю;

6.2.7. здійснювати безперервний супровід та нагляд за дітьми на території Готелю та готельного комплексу.

6.3. Готель має право:

6.3.1. заходити до номеру для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки систем водопостачання, кондиціонування повітря або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку порушення Споживачем положень цього Договору чи за умов форс-мажору чи крайньої необхідності;

6.3.2. у випадку закінчення (збігу), узгодженого із рецепцією та 100% оплаченого періоду проживання Споживача в Готелі та/або відсутності Споживача за місцем тимчасового проживання більш як 2 годин без сплати, самостійно звільнити номер від особистих речей Споживача, склавши при цьому опис майна, що залишив Споживач, за підписом адміністратора та інших двох осіб (в тому числі з числа працівників Готелю);

6.3.3. Розірвати договір із Споживачем в односторонньому порядку без повернення оплаченої вартості послуг з одночасним примусовим виселенням з території Готелю у разі:

– систематичного порушення громадського порядку та режиму тиші на території Готелю;

– перебування в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння та/або під дією психотропних речовин;

– паління в номерах, а також на території Готелю і комплексу, окрім спеціально відведених для цього місць;

– без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігання чи принесення зброї, вибухових і легкозаймистих, їдких, отруйних, наркотичних засобів та інших небезпечних предметів і речовин;

– порушення Правил проживання в Готелі та інших актів Готелю;

– систематичних (2 та більше) скарг інших гостей Готелю на порушення їхніх прав та свобод;

– вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення на території готелю;

– в інших випадках, передбачених цим Договором чи іншими внутрішніми актами Готелю.

6.4. Готель зобов’язаний:

6.4.1. своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати оплачені Готельні послуги;

6.4.2. надавати Споживачу всю необхідну інформацію про послуги, що надаються на території Готелю, та форму і порядок їх оплати;

6.4.3. своєчасно вживати заходів по усуненню поломок і аварій в номерах Готелю в найкоротші строки (у випадку неможливості усунення аварії чи поломки в номері, надається інший номер категорії не нижче від тієї, яку було узгоджено в день заїзду);

6.4.4. нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в номерах, а також за якість підготовки номеру до заселення.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Готель не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що були залишені в номері, втрачені на території Готелю з будь-яких причин. Готель не несе відповідальність за отримання Споживачем травм отриманих внаслідок користування басейном, СПА-процедурами, ігровими кімнатами. Готель також не несе відповідальності за падіння на слизькій поверхні доріжок тощо, в тому числі в приміщеннях самого Готелю.

7.2. При неможливості Готелю надати послугу (крім випадків форс-мажорного характеру), Готель зобов’язаний розмістити Споживача в іншому готелі, розташованому в даній місцевості (місто Яремче та/або 30 км. від міста), що надає послуги рівноцінні чи більш високої якості. Додаткові витрати, що виникли в зв’язку з цим, покриваються Готелем.

7.3. Споживач, при виявленні недоліків у наданій послузі, невідповідності послуги, має право вимагати усунення недоліків за рахунок Готелю. Готель не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого Споживача (його відвідувачів) чи в результаті дії непереборної сили.

7.4. За збереження транспортних засобів на паркомісцях Готелю відповідальність несуть власники таких транспортних засобів.

7.5. При заподіянні Готелю збитків з вини чи недбалості Споживача та/або його (їх) тварин, відвідувача, Споживач повинен відшкодувати Готелю впродовж 3-ох днів з моменту заподіяння збитку вартість заподіяної шкоди та упущеної вигоди, пов’язаної з простоєм номеру під час ремонту, заміни меблів і т.п. випадків (наприклад, при залитті водою).

7.6. У разі прострочення Споживачем оплати будь-якої з наданих послуг, він сплачує на користь Готелю пеню в розмірі подвійної облікової ставки від розміру заборгованості за кожен день такого прострочення до моменту повного розрахунку.

7.7. За порушення правил стоянки і паркування, Споживач в день виявлення порушення сплачує Готелю штраф у розмірі 500 (п’ятсот) грн. При повторному випадку такого порушення адміністрація Готелю має право виселити Споживача без повернення вартості оплачених послуг.

7.8. За паління в приміщеннях Готелю на Споживача накладається штраф в розмірі 1500 (одна тисяча п’ятсот) грн., який підлягає оплаті в день виявлення порушення. При повторному випадку паління в зазначених вище місцях адміністрація Готелю має право виселити Споживача без повернення вартості оплачених послуг.

 

8. ГАРАНТІЇ ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

  • Замовляючи та користуючись готельними послугами, Замовник/Споживач надає Готелю згоду на обробку та використання своїх персональних даних (в т.ч. ім’я, прізвище, по батькові, найменування, адресу проживання, контактний телефон, адресу електронної пошти, банківські реквізити (номери карток) та інші надані Замовником/Споживачем дані) в клієнтській базі Готелю. Під використанням розуміється можливість зберігання, зміни, оновлення, використання з метою забезпечення виконання зобов’язань за цим договором чи інших зобов’язань Готелю у встановлених законом випадках.
  • Розповсюдження інформації, що становить персональні дані Замовника/Споживача можливе виключно у випадках встановлених чинним законодавством України, а також з метою запобігання чи забезпечення розслідування вчинення адміністративних та/або кримінальних правопорушень.
  • Готель може використовувати дані Замовника/Споживача для інформування про хід надання послуги, зміни в порядку їх надання, форс-мажорні обставини, знижки, акції тощо.
  • Готель не може передавати/розповсюджувати будь-які дані Замовника/Споживача третім особам без його відома, окрім випадків встановлених чинним законодавством України.
  • Споживач користуючись готельними послугами підтверджує, що попереджений про використання на території Готелю системи відеоспостереження за винятком туалетних кімнат і готельних номерів з метою безпеки гостей, їхнього майна та майна готелю.
  • Замовник підтверджує, що йому відомо про його права надані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 із змінами та доповненнями.

 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  • Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання є наслідком непереборної сили: землетруси, урагани, повені, пожежі, масові захворювання, епідемії інші катастрофи і стихійне лихо, військові дії, дії (акти) органів державної влади і управління, страйки, мітинги, акції протесту, карантину, введення органами державної влади чи місцевого самоврядування обмежувальних заходів, що унеможливлюють надання послуг за Договором, а також інші обставини, що не залежать від волі Сторін (форс-мажор).
  • Сторона, для якої наступив форс-мажор, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону про настання таких обставин не пізніше дня його настання.